Euphoria: Bama-Gruppen som blant protagonistene i prosjektets treningsaktivitet

20 januar 2023

Hovedaktøren i den norske storhandelen er blant samtalepartnerne som er valgt ut til opplæringsaktivitetene som er planlagt i det andre året av «Euphoria»-prosjektet, opprettet med bidrag fra EU og rettet mot å øke kunnskapen knyttet til den særegne produksjonen. , kvalitative og organoleptiske egenskaper til europeisk kvalitetsfrukt og grønnsaker.

Immagine Halloween DEF

Med starten av det andre året av “Euphoria”-prosjektet, et program for promotering og informasjon om kvaliteten på europeisk frukt- og grønnsaksproduksjon, opprettet med bidrag fra Den europeiske union, opplæringsmøtene med norske operatører i storskala distribusjonssektoren og i sektoren også restart av ho. konge. ca.

Akkurat i disse dager hadde Petter Henrik Gathen, innkjøpsdirektør i Bama-Gruppen AS (www.bama.no), den viktigste frukt- og grønnsaksdistributøren i Norge, de første kontaktene med trenerne ved Central Fruktog grønnsaksanlegget i Tarquinia og av Cooperative Alto Viterbese Agricultural Center, som på slutten viste stor interesse og entusiasme for gjenstarten av dette andre året.

Det felles målet er å bringe norske forbrukere mot større bevissthet om hvor mye frukt og grønnsaker av europeisk opprinnelse er en garanti for kvalitet og sikkerhet.

Kognitive rapporter var allerede startet i 2020 og fortsetter fortsatt i dag i kraft av lanseringen av årets serie med treningsavtaler, som vil bli holdt herfra til slutten av det andre året.

Et fyldig program med arrangementer, som starter med ansikt-til-ansikt-møter i Bama-Gruppen AS hovedkontor mellom slutten av april og begynnelsen av mai, som tar sikte på å øke bevisstheten om kjøpere og kategoriledere som er involvert i særegne produktive, kvalitative og organoleptiske egenskaper av europeisk kvalitetsfrukt og grønnsaker, som gjør produktet behagelig og velsmakende samt sunt. En-til-enmøter, med sikte på å forbedre kategorien europeisk kvalitetsfrukt og -grønnsaker og øke bevisstheten til forbrukerne om viktigheten av matkvalitet og sikkerhet, garantert av fellesskapssertifiseringer, spesifikke forskrifter og kontroller som garanterer sporbarhet.

Treningskursene vil blant annet være dedikert til respekt og forbedring av sesongvariasjoner.

For å holde deg konstant oppdatert på aktivitetene til Euphoria-prosjektet, fortsett å besøke nettstedet og følge prosjektsidene på sosiale nettverk:
Facebook: https://www.facebook.com/EnjoyGoodFood.no/
Instagram: https://www.instagram.com/enjoygoodfood.no/